Select Page

Generel info

 

Hvordan følger jeg med i hvad sker omkring UGE17?
 
1. Følg med her på https://db2030.dk/uge-17-2/
Her er værktøjskassen til UGE17. Her opdaterer vi løbende med det “vi ved” – de aftaler der er lavet. Der er en generel indgang og så er hver ugedag beskrevet.     
   
2. Følg med her på UGE17 facebooksiden. Vigtigt: du bør have UGE17 siden her som bogmærke og en gang om ugen gå ind og se om der er nyt – du kan ikke forvente at du når at se alle opslagene i dit feed. Scroll ned og tjek tidligere nyheder, hvis ikke du har været herinde før.
   
3. Vi sender løbende en nyhedsmail til den der er tovholder på UGE17 bibliotekerne. Her er det vigtigt at tovholderne videresender mail til de andre på biblioteket der er involveret i UGE17.
 
Hvis du gerne vil have et opslag op på UGE17 siden, så send det til Josefine på pro@db.dk, så lægger hun det op.

Samarbejde

DR

UGE17: Vi er løbende dialog med DR omkring forskellige muligheder, men et større samarbejde er nok mere realistisk i 2024 – et sådan kræver længere forberedelse. Men derfor er der stadig ting vi kan udnytte på DRs platforme, i hører nærmere.

Ramasjang redder… Ramasjang redder sommerfuglene går i luften uge 13 – både på DRTV og DR skole DR Spire. Det undersøges pt om det er muligt at samle de forskellige elementer i en pakke, som der har været tidligere. Evt. lave en printvenlig plakat i A3, som samler de tidligere års ramasjang redder. Her tænkes der også i kreativlegestationer. 

Lokalt: Her kan man bruge læringssiderne fra DR til inspiration/workshop for børn, institutioner, skoler mv. Der er både Ramasjang redder Pindsvin, frøer, fugle, bier og om lidt sommerfugle.

FN byen

Man kan kontakte FN Byens skoletjeneste og hører om de kan komme på besøg, hvor biblioteket inviterer skoleklasser ind. Derudover har FN Byen nogle gode undervisningsmaterialer, som kan hentes kvit og frit, så længe man angiver hvilket antal personer man vil anvende materialet på. Materialerne er delt ind i tre niveauer – indskoling, mellemtrin og udskolingen.

Grønne nabofælleskaber 

UGE17: Vi samarbejder med Grønne Nabofælleskaber specifikt omkring fællesspisningen om torsdagen, men der kan sagtens være andre muligheder for samarbejde.

Lokalt: Skriv til jeres lokale Grønne Nabofællesskab og hør dem om de vil være med til noget sammen. Klik på ”Find dit lokale Grønne Nabofællesskab”. Eller skriv til  Bent Mariager på bent@omstilling.nu så hjælper han med at finde en kontaktperson.

Grønne nabofællesskaber og DeltagerDanmark

UGE17: Partnerskab med DeltagerDanmark, Grønne Nabofællesskaber, m.fl. omkring klimahandledagen om torsdagen, herunder DANMARK SPISER GRØNT.

Lokalt: Grønne Nabofællesskaber vil gerne støtte om fællesspisninger på bibliotekerne (vær obs at ikke alle kommuner har et fællesskab der er aktivt, men det kan de jo så blive).

Folkeoplysningen

UGE17: Vi har formidlet UGE17 til folkeoplysningen via Dansk Folkeoplysnings Samråd (temamøde om UGE17 i januar), mange har givet udtryk for at de er interesseret i at kunne bidrage lokalt til UGE17. Så i vil muligvis kunne få henvendelser omkring evt. samarbejde. Konkret sendes der en opfordring ud til flere lokalafdelinger (pt. FORA, AOF, LOF og flere kommer til).

Lokalt: Det er op til jer lokalt om det giver mening, det er en mulighed (verdensmål 17) – i kan også selv tage kontakt til de lokale aftenskoler, ungdomsskoler, efterskoler mv. Ellers se det som en trædesten i forhold til at man måske i 2024 kunne lave noget sammen. En oplagt mulighed kunne være at lave et aftenarrangement sammen tirsdag aften under temaet ”leave no one behind”.

Forbrugerrådet TÆNK

Vi har møde i marts omkring muligt samarbejde om CRAFTIVISM og tøjbyttemarked lørdag.

Forbrugerrådet Tænk har udviklet følgende anbefalinger:

  1. Giv forbrugeren flere muligheder for at mindske tøjspild
  2. Genopdag gamle dyder, og kombiner dem med individuelle behov og rammer
  3. Skab tøj, der skaber værdi hos forbrugeren
  4. Gennemgå eksisterende lovgivning
  5. Lav brancheaftaler, der mindsker tøjspild
  6. En national handlingsplan
  7. Forbud mod destruktion af usolgt tøj
  8. Drag fordel af et bredt udsnit af aktører med forskellige fagligheder
  9. Brug erfaringer fra andre sektorer og lande
  10. Samarbejd om ensartet vejledning af forbrugerne ud fra sikker viden og sikker grund

Anbefalingerne bliver foldet ud i et anbefalingskatalog, som du kan hente her.

LEGO

UGE17: Vi har lavet en aftale med LEGO om, at rigtig mange vil kunne låne ”LEGO Build the changes” kasse. Hvis I ønsker at låne sådan en kasse i uge 17, så kontakt Josefine Isafold Nielsen på Pro@db.dk

Lokalt: Kassen stilles frem og man kan evt. bruge denne formulering.

”Byg den bæredygtige forandring med LEGO-klodser
I biblioteksrummet er der stillet LEGO frem til den helt store guldmedalje. Her skal børn og børnefamilier lege med LEGO og bygge bæredygtige konstruktioner med klodserne. Hele meningen med LEGO Build the Change konceptet er at engagere børn i bæredygtighed og miljøet. Workshoppen kan frit tilgås af børn og børnefamilier hel UGE17.”

Statens Naturhistoriske Museum og det Kgl. Bibliotek

UGE17: Vi er i dialog med Statens Naturhistoriske Museum og det Kgl. Bibliotek omkring deres Citizens science projekt ”Danmark udforsker forår og arter”, der vil komme PR materiale omkring 1. marts som vil kunne hentes på centralbibliotek.dk og der vil blive produceret BPIer. Der findes allerede arter.dk + en APP.

Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Man kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

Lokalt: Med udgangspunkt i hjemmesiden eller APPen kan man organisere udflugter/gåture hvor man samler arter ind, evt. kombineret med den lokale naturvejleder eller lign.

Verdens Bedste Nyheder om lokale verdensmålsambassadører

UGE17: Vi har sammen med VBN skrevet ud til UGE17 bibliotekerne og verdensmålsambassadørerne med en opfordring til at tage fat i den lokale Verdensmålsambassadør eller den lokale Verdensmålsambassadør kan gribe ud efter det lokale bibliotek. Der er mange veje, hvorpå samarbejdet kan blomstre.

Verdensmålsakademiet, der arrangeres af Verdens Bedste Nyheder, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet, uddanner hvert år Verdensmålsambassadører, som er en miniuddannelse for unge mellem 16 og 30 år, der vil være ambassadører for Verdensmålene og være med til at engagere andre unge i at handle på Verdensmålene. Vi håber at I vil drage nytte af hinandens ekspertiser og indgå et partnerskab – Kun jeres fantasi til samarbejdet sætter grænsen.

Lokalt: Tag kontakt til jeres lokale verdensmålsambassadører og hør om i kan lave noget sammen. Se verdensmålsambassadørerne her

UGE17: Vi ansøger fond sammen med Verdens Bedste Nyheder trykning og distribution af deres PIXI bog om verdensmålene. Afventer svar.

Lokalt: Hvis ansøgning går igennem, udsendes pakke med PIXI bog til alle UGE17 biblioteker.

PR og materialer

Logo og UGE17 materialer

UGE17: Der ligger logoer, video, div. grafik på temasamarbejdets hjemmeside. Løbende bliver der lagt artikler af Ballerup med de enkelte verdensmål – kan distribueres løbende som en slags nedtælling til UGE17, eller bruges som man vil. Vi ser løbende på om der er noget der derudover giver mening at lave fælles – kunne f.eks. være plakat om ”Tøjbyttemarked”.

Lokalt: Der er logo til foldere, grafik til plakater, video til skærme og artikler til sociale medier, i downloader selv efter behov.

Folder om bæredygtig litteratur

Koldingbibliotekerne har udarbejdet en folder med inspiration til skøn-og faglitteratur der alle har natur og klima, som den opleves af mennesker her og nu i vores samfund og politiske virkelighed i centrum. Brug folderen som inspiration til udstillinger eller anbefalinger. Kommer snart på temasiden.

ekurser.nu

UGE17: Vi har indgået et samarbejde med ekurser.nu om at lave nogle nye e-kurser til UGE17. Der ligger i forvejen e-kurser om Bæredygtighed, Fake news mv., som kan anvendes i ugen, men beholdningen kommer nu til at vokse. Følg udbuddet her

Lokalt: Kan formidles via hjemmeside og/eller man kan f.eks. benytte dem til workshops.

Tekst til pressemeddelelse UGE17

UGE17 – Bibliotekernes Verdensmålsuge

UGE17 er de danske folkebibliotekers nye Verdensmålsuge. Formålet med UGE17-kampagnen er at bruge bibliotekerne som platform for lokale kræfter til at skabe synlighed, lokale løsninger og øge den folkelige forankring omkring FNs 17 verdensmål.

UGE17 er skabt af Danmarks Biblioteksforening, og er forankret i den nationale DB2030-indsats.

2023 bliver kampagnens ilddåb, men sigtet er at gøre UGE17 til en tilbagevendende begivenhed. I skrivende stund er over 60 kommuners biblioteker tilmeldt som UGE17-biblioteker og flere ventes at deltage. Desuden er de to kongelige biblioteker i henholdsvis København og Aarhus tilmeldt, ligesom flere nationale organisationer også har meldt deres interesse ift. at samarbejde og danne partnerskab med bibliotekerne ind i UGE17, og dermed medvirke til at give Verdensmålsugen UGE17 endnu mere volumen og opmærksomhed.

UGE17 er ved at udvikle en række samarbejder med blandt andre CONCITO, DR, DeltagerDanmark, Verdens Bedste Nyheder, Ungdomsskoleforeningen m.fl., der alle er med til at forme og bidrage til ugens indhold.

1 uge – 17 verdensmål
UGE17 har et nationalt og et lokalt spor. Det nationale spor byder på en overordnet ugestruktur og en række tilbud, som man lokalt kan folde ud. Et tilbud kunne fx være en streamet paneldebat eller et oplæg, man efterfølgende tager videre med lokale aktører. Et konkret arrangement der kommer til at foregå, er fællesspisninger rundt omkring på landets biblioteker i forbindelse med ”Danmark spiser sammen” og ”Klimahandledagen”, begge den 27. april i UGE17. Her vil der være fokus på kampen mod Ensomhed samt et fokus på Grønne fællesspisninger i samarbejde med GrønneNabofællesskaber.

FN’s verdensmål er sat i verden for at arbejde frem mod en bæredygtig fremtid i partnerskab. Dette er set ind i et holistisk perspektiv, hvor ikke kun den klimamæssige dagsorden italesættes og målgøres. Der fokuseres på sociale, økonomiske og miljømæssige mål for bæredygtig udvikling, som aktiviteterne i UGE17 vil medvirke til at gøre endnu mere interessante og tilgængelige ved at give dem et mere folkeligt perspektiv.

Helt lavpraktisk vil UGE17-kampagnen være en løftestang for mere fri villighed. Viljen til at give til fællesskabet og hinanden er en selvindlysende motor for at skabe forandring. Det er noget, vi alle kan nikke til, men som vi måske også blot har taget for givet. Verdensmålsugen er med sine mange biblioteker en åben platform til at adressere det forhold, og gøre noget ved det.

For flere oplysninger om UGE17, kontakt jeres lokale bibliotek
Lokal kontaktperson: XXXX

National kontakt
UGE17-projektleder Pia Damsgaard, tlf. 2069 0151, bibpda@herning.dk
UGE17-verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen, tlf. 4175 0077, tsr@db.dk

På vegne af
Arbejdsgruppen for UGE17