Select Page

Aktiviteter generelt

Aktiviteter

Klimahandledag

Klimahandledagen er en mulighed for at samles i de fællesskaber, vi alle er en del af til hverdag med vores naboer og kolleger og sammen finde ud af, hvad vores fællesskab kan gøre for klimaet. Vi handler sammen, fordi ingen kan redde klimaet alene. Derfor inviteres alle til Klimahandledag den 25. april 2024. Her kan man arrangere fællesspisning på biblioteket, gerne i samarbejde med Grønne Nabofællesskaber, folkeoplysningen eller andre lokale aktører. 

2023 var mere end 10.000 danskere en del af Klimahandledagen, og der var arrangementer over hele landet. Ca. 3000 spiste på et af de deltagende biblioteker. I 2024 bliver det endnu større. 

Gode erfaringer, aktiviteter og best-practice fra UGE17 2023

Inspirationskatalog – Verdensmål i UGE17 – Lokal samskabelse
Mange af landets biblioteker er bekendte med UGE17 Bibliotekernes Verdensmålsuge, og en stor andel har også været med til at markere ugen, da den løb af stablen for første gang i april 2023. På bibliotekerne i Esbjerg, Middelfart, Nyborg og Tønder har de også været med, men de har grebet opgaven med UGE17 lidt anderledes an. Få god hjælp til jeres næste UGE17 her.

Best-practice med eksempler på aktiviteter fra certificeringen

Verdensmål og biblioteker – inspirationskatalog/best-practice fra certificeringen
Biblioteker over hele landet er allerede i fuld gang med arbejdet, og de første er blevet certificerede. De har udarbejdet handleplaner for deres arbejde med verdensmålene og sat gang i mange forskellige aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer lavet af genbrugstekstil og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

Håndbøger, guides, m.m.

En guide til at arbejde med fællesskaber og verdensmål på bibliotekerne
Tænketanken har udgivet en guide med inspiration til at opstarte og nære fællesskaber, som gerne vil bidrage til FN´s verdensmål. I guiden får du gode råd og eksempler på, hvordan vi i fællesskab kan omsætte gode ideer til bæredygtige handlinger. Erfaringerne er primært baseret på erfaringer fra aktiviteter for borgere, der er fyldt 60 år, men kan bruges i alle sammenhænge – også udenfor biblioteket.

Fællesskaber og verdensmål på biblioteket – en guide til biblioteksmedarbejdere
Bibliotekerne har gode forudsætninger for at skabe lokal handlekraft og opbakning til verdensmålene. Men ved borgerne det? Og har vi været gode nok til at inddrage borgerne i planlægningen og udførelsen af de aktiviteter, som bibliotekerne er værter for? I denne nye håndbog deler vi generøst ud af alle vores erfaringer med at skabe og facilitere fællesskaber fra eksperter, biblioteksmedarbejdere og top engagerede medborgere, der arbejder meget vedholdende for at skabe en bedre verden. Du kan downloade guiden eller sende en mail til kgh@fremtidensbiblioteker.dk for at få tilsendt op til 30 eksemplarer helt gratis, som du kan dele med kolleger og samarbejdspartnere.

Inspiration til handling
Inspiration til hvad man selv kan gøre, som borger. Bl.a. om hvordan man organiserer verdensmålsevents, handlinger i hverdagen, spil m.m.

Klimahandling i fællesskab
I dette handlekatalog har DeltagerDanmark og CONCITO samlet en række projektforslag til, hvordan man kan være med til at gøre ens boligforening, landsbyfællesskab, gade eller lokalsamfund grønnere i fællesskab med andre. Handlekataloget henvender sig til alle, som ønsker at tage initiativ til og drømmer om at komme i gang med et eller flere meningsfulde klimaprojekter.

Ældrefællesskaber og biblioteker
Denne håndbog er til alle, som interesserer sig for, hvordan man kan mindske ensomhed og højne trivsel blandt ældre mennesker. Det er dog især bibliotekssektoren og de boligsociale helhedsplaner, som kan drage nytte af projektets erfaringer og bruge dets metoder. 

Verdensmål og litteratur

Bæredygtig litteratur
Bøger om Verdensmålene og bæredygtig udvikling (Herning).

Koldingbibliotekerne har udarbejdet en folder med inspiration til skøn-og faglitteratur der alle har natur og klima, som den opleves af mennesker her og nu i vores samfund og politiske virkelighed i centrum. Brug folderen som inspiration til udstillinger eller anbefalinger.