Select Page

Tirsdag

  1. april.

Tema: Bibliotekerne understøtter ”Mennesker imellem”, Leave No One Behind.

Verdensmål 4, 5, 8 og 10.

Formiddag

Generelt er børnesporet ikke hæftet op på de enkelte temaer, men kan laves når det bedst passer ind i løbet af ugen.

Aktivitet 1 verdensborgerpasset – Verdensmål for de små

Vi kan alle sammen gøre verden lidt bedre – hver dag! Den oplevelse skal de små børn også have. Derfor finder I her sjove udfordringer i børnehøjde til alle FN’s Verdensmål. Man kan for eksempel bygge en opfindelse, måle badevandet – eller hvad med at give krible krable dyrene et solbad? Udfordringerne er lagt tilrette, så de kan bruges derhjemme eller i børnehaven. De tager alle udgangspunkt i barnets umiddelbare og sanselige tilgang til verden og vil give børnene handlekompetence på deres eget niveau – at hjælpe en regnorm over fortovet er også en indsats!

Verdens­borger­passet – Hent det flotte verdens­borger­pas gratis på biblioteket og sæt kryds, hver gang I har arbejdet med et mål – udfordringerne finder I ved at klikke på et verdensmål her på siden.

Aktivitet 2 DR/Ramasjang redder sommerfugle (og andre dyr)

Ramasjang redder… Ramasjang redder sommerfuglene går i luften uge 13 – både på DRTV og DR skole DR Spire. Det undersøges pt om det er muligt at samle de forskellige elementer i en pakke, som der har været tidligere. Evt. lave en printvenlig plakat i A3, som samler de tidligere års ramasjang redder. Her tænkes der også i kreativlegestationer.

Lokalt: Her kan man bruge læringssiderne fra DR til inspiration/workshop for børn, institutioner, skoler mv. Der er både Ramasjang redder Pindsvin, frøer, fugle, bier og om lidt sommerfugle.

Der arbejdes på at få et fysisk brætspil om Ramasjang redder… ud til alle biblioteker som er tilmeldt UGE17 som er henvendt til de 6-10- årige.

Aktivitet 3 Min verden min stemme

ULTRA:NYT… Vi kan skrive en pressemeddelelse til ULTRA NYT og deres redaktør, hvorefter de vurder om det er noget de vil formidle. Muligvis mulighed for at genaktiver ULTRA serien: ”Min verden – min stemme”, som handler om at give børn og unge en stemme og vide at deres stemme har en betydning. I serien/programmet stiller man børnene/de unge spørgsmålet om; ”hvis du kunne bestemme – hvilke tre emner vil du have fokus på?”

Der er lavet UV materiale – til Min verden – min stemme”

Lokalt: Man kan tilmelde sig Ultra panel og modtage spørgsmål.

Aktivitet 4 Arter

UGE17: Vi er i dialog med Statens Naturhistoriske Museum og det Kgl. Bibliotek omkring deres Citizens science projekt ”Danmark udforsker forår og arter”, der vil komme PR materiale omkring 1. marts som vil kunne hentes på centralbibliotek.dk og der vil blive produceret BPIer. Der findes allerede en hjemmeside arter.dk + en APP.

Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Man kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

Lokalt: Med udgangspunkt i hjemmesiden eller APPen kan man organisere udflugter/gåture hvor man samler arter ind, evt. kombineret med den lokale naturvejleder eller lign.

Aktivitet 5 Små Klimamonstre

Kunne I tænke jer at få besøg af Birk og de andre små klimamonstre?
Små Klimamonstre tilbyder inspiration og læring for de mindste og deres familier om klima og miljø. Gennem spil, aktiviteter og leg og altid med fokus på sjov og underholdning aktiveres de yngste til at blive små gode klimamonstre. Læs mere og book her.

 

Aktivitet 6 Bevægelse og verdensmål

Dansk Skoleidræt har udarbejdet 30 lærings- og aktivitetsmoduler inden for syv udvalgte verdensmål. Der er noget for alle klassetrin.

 

Eftermiddag

Kl. 11-14

For udsatte, hjemløse, varmestuer etc.

Live-streames fra Aalborg via dette link

Vi må stå sammen på kanten!! Udsatte har svært ved at blive hørt i den offentlige debat – Nu må vi stå sammen!

I et demokratisk samfund har alle ret til at blive hørt og alles stemmer er vigtige, men hvordan får du som udsat din mening igennem? Nu mødes udsatte på biblioteker landet over og lufter jeres perspektiver på det liv, som I har en unik og vigtig indsigt i. Hvad mener du kan gøres bedre i samfundet i dag?

Først starter vi med at samle meninger sammen lokalt, hvorefter vi sammen med udsatte i andre byer, udvælger de vigtigste pointer.

Skuespiller Martin Ringsmose giver gode råd til hvordan man bedst får sin holdning kommunikeret, så man også bliver hørt og vi samler de vigtigste pointer sammen og sender det efterfølgende til relevante lokalpolitikere og folketingspolitikere.

Efter en kort pause spiser vi frokost sammen og hører foredrag af social iværksætter Michael Lodberg Olsen, som står bag Antidote Danmark, Danmarks første fixerum Fixelancen, Sexelancen – The Red Van for gadens sexarbejdere m.fl.. Hør ham fortælle om sin kamp for at skabe værdighed og bedre forhold for mennesker på samfundets skyggeside.

Note til deltagende biblioteker: Streames udelukkende til biblioteker landet over og vi vil gerne høre fra jer, der har planer om at deltage (maria.sjoeblom@aalborg.dk)

Lokalt inviteres udsatte via varmestuer, sociale fællesskaber m.v. Indgå gerne samarbejde med Center for Sociale indsatser eller lign.

Det er vigtigt med et tæt samarbejde med medarbejderne omkring målgruppen, da de sikkert skal have ekstra hjælp til at komme afsted.

I Aalborg inviteres alle varmestuer, forsorgshjem m.v. til at tilmelde op til 10 deltagere hver.

Det lokale bibliotek byder på frokost og kaffe. Vær opmærksom på, at deltagerne kan have brug for ekstra pauser for lige at komme ud og ryge fx

Lokalt er det meget vigtigt at I har en eller flere moderatorer, som hjælper med at få pointerne frem, nedskrevet og kommunikeret til os i Aalborg undervejs. Vi tænker at bruge flipovers så alle kan følge med i opsamlingen. Forvent at det bliver lidt kaotisk og helt sikkert giver jer en ny og anderledes relation til en ellers ofte udskældt brugergruppe. Hvis det bliver fedt, gør vi det til en årlig tradition, ikke?

PR materiale: Plakat og tilmeldingsliste, som I kan udlevere til varmestuer, herberg m.v. Pressefoto Michael Lodberg

Vi arbejder på SoMe video med Michael Lodberg.

 

Aften – er reserveret til muligt samarbejde med folkeoplysningen

UGE17: Vi har formidlet UGE17 til folkeoplysningen via Dansk Folkeoplysnings Samråd (temamøde om UGE17 i januar), mange har givet udtryk for at de er interesseret i at kunne bidrage lokalt til UGE17. Så i vil muligvis kunne få henvendelser omkring evt. samarbejde. Konkret sendes der en opfordring ud til mange lokalafdelinger, pt til AOF, FORA, LOF…

Lokalt: Det er op til jer lokalt om det giver mening, det er en mulighed (verdensmål 17) – i kan også selv tage kontakt til de lokale aftenskoler, ungdomsskoler, efterskoler mv. Ellers se det som en trædesten i forhold til at man måske i 2024 kunne lave noget sammen. En oplagt mulighed kunne være at lave et aftenarrangement sammen tirsdag aften under temaet ”leave no one behind”.

Idéer til samarbejdspartnere: Folkeoplysningsforbundene, Center for Væredygtighed, Unge trivselsrådet, Sundhedsstyrelsen, SIND, Mødrehjælpen, Røde kors.