Select Page

Torsdag

  1. april.

Tema: Bibliotekerne understøtter ”klimahandledagen

Verdensmål 13, 14 og 15.

Formiddag specielt for torsdagen

Børneaktivisme – sådan kan du hjælpe klimaet

Oplæg om miljø og hvad kan du selv gøre?

Lokalt: inviteres skoler og man står selv for indkøb af frøbombe-sæt. Tagtomat leverer plakater + link til indkøb, så aktiviteten nemt kan køres i biblioteket også uden oplægsholder. 

Du finder TagTomats materiale til at afholde frøbombe-workshops her

Formiddag generelt

Generelt er børnesporet ikke hæftet op på de enkelte temaer, men kan laves når det bedst passer ind i løbet af ugen.

Aktivitet 1 verdensborgerpasset – Verdensmål for de små

Vi kan alle sammen gøre verden lidt bedre – hver dag! Den oplevelse skal de små børn også have. Derfor finder I her sjove udfordringer i børnehøjde til alle FN’s Verdensmål. Man kan for eksempel bygge en opfindelse, måle badevandet – eller hvad med at give krible krable dyrene et solbad? Udfordringerne er lagt tilrette, så de kan bruges derhjemme eller i børnehaven. De tager alle udgangspunkt i barnets umiddelbare og sanselige tilgang til verden og vil give børnene handlekompetence på deres eget niveau – at hjælpe en regnorm over fortovet er også en indsats!

Verdens­borger­passet – Hent det flotte verdens­borger­pas gratis på biblioteket og sæt kryds, hver gang I har arbejdet med et mål – udfordringerne finder I ved at klikke på et verdensmål her på siden.

Aktivitet 2 DR/Ramasjang redder sommerfugle (og andre dyr)

Ramasjang redder… Ramasjang redder sommerfuglene går i luften uge 13 – både på DRTV og DR skole DR Spire. Det undersøges pt om det er muligt at samle de forskellige elementer i en pakke, som der har været tidligere. Evt. lave en printvenlig plakat i A3, som samler de tidligere års ramasjang redder. Her tænkes der også i kreativlegestationer.

Lokalt: Her kan man bruge læringssiderne fra DR til inspiration/workshop for børn, institutioner, skoler mv. Der er både Ramasjang redder Pindsvin, frøer, fugle, bier og om lidt sommerfugle.

Der arbejdes på at få et fysisk brætspil om Ramasjang redder… ud til alle biblioteker som er tilmeldt UGE17 som er henvendt til de 6-10- årige.

Aktivitet 3 Min verden min stemme

ULTRA:NYT… Vi kan skrive en pressemeddelelse til ULTRA NYT og deres redaktør, hvorefter de vurder om det er noget de vil formidle. Muligvis mulighed for at genaktiver ULTRA serien: ”Min verden – min stemme”, som handler om at give børn og unge en stemme og vide at deres stemme har en betydning. I serien/programmet stiller man børnene/de unge spørgsmålet om; ”hvis du kunne bestemme – hvilke tre emner vil du have fokus på?”

Der er lavet UV materiale – til Min verden – min stemme”

Lokalt: Man kan tilmelde sig Ultra panel og modtage spørgsmål.

Aktivitet 4 Arter

UGE17: Vi er i dialog med Statens Naturhistoriske Museum og det Kgl. Bibliotek omkring deres Citizens science projekt ”Danmark udforsker forår og arter”, der vil komme PR materiale omkring 1. marts som vil kunne hentes på centralbibliotek.dk og der vil blive produceret BPIer. Der findes allerede en hjemmeside arter.dk + en APP.

Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Man kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

Lokalt: Med udgangspunkt i hjemmesiden eller APPen kan man organisere udflugter/gåture hvor man samler arter ind, evt. kombineret med den lokale naturvejleder eller lign.

Aktivitet 5 Små Klimamonstre

Kunne I tænke jer at få besøg af Birk og de andre små klimamonstre?
Små Klimamonstre tilbyder inspiration og læring for de mindste og deres familier om klima og miljø. Gennem spil, aktiviteter og leg og altid med fokus på sjov og underholdning aktiveres de yngste til at blive små gode klimamonstre. Læs mere og book her.

 

Aktivitet 6 Bevægelse og verdensmål

Dansk Skoleidræt har udarbejdet 30 lærings- og aktivitetsmoduler inden for syv udvalgte verdensmål. Der er noget for alle klassetrin.

 

Eftermiddag

Kl. 13-14

Foredrag for udskoling og ungdomsuddannelser

Live-streames fra Aalborg via dette link

Er det ret og rimeligt at de unge skal redde verden? – Fra klimaangst til handlekraft!

Det er nemt at komme til at føle sig lille og magtesløs i klimadebatten. Gittemarie Johansen holder oplæg om, hvad vi som forbrugere selv kan gøre og ikke mindst hvad virksomheder og politikere kan gøre for at hjælpe klimaet. Gittemarie Johansen er forfatter, foredragsholder og Zero waste inspirator. Du kan finde hende på sociale medier under navnet Gittemary. Oplægget bliver streamet fra Aalborg Bibliotekerne og du vil kunne give din mening til kende undervejs via din mobiltelefon.

Valgfrit: Efter foredraget kan du lave dine egen frøbomber på biblioteket, husk at medbringe en bøtte til at fragte dem hjem i.

Lokalt: Foredraget streames udelukkende til biblioteker jf. aftale med foredragsholder. Pressebillede af Gitte Marie Johansen

Vi anbefaler indkøb af frøbombesæt fra tagtomat.dk – se vejledning her på siden. I Aalborg har vi et stort frøbombeværksted for indskoling og mellemtrin om formiddagen.

 

Aften – op til…

Danmark spiser sammen

Op til/UGE17: I starten af marts livestreamer vi i samarbejde med DeltagerDanmark og Grønne Nabofællesskaber et ”varm op”-arrangement til UGE17.  – med Jane Ibsen Piper og Rosa fra Bagedysten. Vær forberedt på et aften arrangement hvor I kan inviter dem med, som I gerne vil have med til at samarbejde omkring Fællesspisningen og Klimahandledagen om torsdagen i UGE17.

– Live-streames fra Herning til alle

Fællesspisning / Folkekøkken kl. 18 – Fællesspisning, oplæg og debat (aften)

Aften

Kl. 19 – 19.30

Bæredygtig hverdagsmad

Live-streames fra Aalborg via dette link

Inspirerende talk med Kolbrún Gunnersdóttir, som står bag restaurant Nordur og forfatter og No Wast influencer, Gittemarie Johansen. Hvordan får vi mest muligt ud af vores råvarer, og hvordan man kan lave lækker mad af de dele af vores grøntsager som oftest havner i skraldespanden. Der vil være en masse jordnære tips til hverdagsmad samt inspiration til bæredygtig gourmet.

Lokalt: Streames til biblioteker og øvrige samarbejdspartneres fællesspisninger PR – pressebilleder af Gitte Marie, Kolbrun og Nordur. Vi arbejder på SoMe video om, hvordan man skralder

Kl. 20 – 20.30

Fællessang fra Topmødet  – vi synger 3 klimasange ledet af Katrine Muff der synger for, hvor af den ene er vinderen af DKs nye klimasang.

– Live-streames fra Bibliotekspolitisk topmøde i Odense til alle via klimasang.dk

OBS: Teksten bliver lagt op på klimasang.dk om onsdagen kl. 12, så i kan printe ud og synge med.

Lokalt: Her kan i arrangere fællesspisning på biblioteket. Grønne Nabofællesskaber lokalt er en oplagt samarbejdspartner – de pusher selv den anden vej rundt for at de skal opsøge bibliotekerne der er med. Her kan man så både følge debat fra Aalborg OG stille om til fællessang fra Topmøde i Odense, Katrine Muff der synger for på 3 klimasange, heraf den netop kårede nye danske klimasang. Få idéer til klimahandlinger.

Idéer til samarbejdspartnere: GRO SELV, Klimaambassaden, Vedvarende Energi.